آکادمی مربیان ایران

تماس با ما

مسئول آکادمی مربیان / مجید مرتضائی

۰۹۱۵-۵۱۳-۶۲-۲۳

مدیر سایت و پشتیبانی / رامین مختارنیا

۰۹۳۸-۱۰۴-۱۲-۰۶

مسئول سفارشات و انبار / احسان روزمروی

۰۹۱۵-۱۱۵-۲۲-۳۱

دفتر آکادمی مربیان ایران

خراسان رضوی / مشهد مقدس

واقع در مطهری جنوبی ۳ نبش چهارراه دوم

۰۵۱-۳۷۱-۲۲۳-۱۱

ساعت کاری : شنبه الی پنجشنبه

از ساعت ۹ الی ۱۷ عصر

0